ארכיון תגית: ענת באלינט

הנהלת בתי המשפט ולמ”ס בצמרת דירוג הדוברים במשרדי הממשלה

דירוג הדוברים נועד לייצר שקיפות ביחס לתפקודם של הדוברים במגזר הציבורי ולעודד תחרות ושיפור השירות בכל הקשור למקצועיותם, יעילותם ומידת האתיות שלהם.

הסקר נולד כיוזמה עצמאית של העיתונאי תומר אביטל, והשנה הוא הוטמע בפעילות של ארגון העיתונאים. יחד עם תומר מרכזת את העבודה על הסקר ד”ר ענת באלינט, אחראית תחום חופש עיתונות בארגון.

הסקר יבוצע, בתקווה, אחת לחצי שנה, כך שנוכל לא רק להשוות בין הדוברים אלא גם להשוות בין הביצועים של כל דובר על ציר הזמן ולזהות מגמות שיפור או הרעה. לפני פרסום תוצאות הסקר נאפשר לכל דוברות להגיב לממצאים כדי להכניס אותם לתוך הקשר רחב. במסגרת השולחן העגול שקיימנו, הסקר הוצג בפני עשרה דוברים בכירים, שהשמיעו את הערותיהם (שהוטמעו) ואף נתנו את ברכתם.

כל משיב/ה התבקש לבחור עד שלושה משרדי ממשלה מולם הוא מרבה לעבוד ולדרג אותם על פי מספר פרמטרים.

 

עיקרי ממצאים:

 1. סך הכל התקבלו 212 דירוגים עבור משרדי וגופי הממשלה השונים מכ-100 מדרגים.
 2. הגיל הממוצע של העיתונאים שדירגו את הסקר הוא 37, עם ותק ממוצע של 6 שנים.
 3. 66% מהמשיבים היו גברים ו-34% נשים (לא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים בתחומים השונים).
 4. בממוצע עבד כל עיתונאי מול -30 דוברים ב-5 השנים האחרונות.
 5. הציונים הממוצעים בתחומים השונים (בסקאלה של 1 עד 5 כאשר 1 = גרוע מאוד ו-5 = טוב מאוד):
  1. אדיבות ושירות: 3.3
  2. אמינות: 3.3
  3. בקיאות בחומר: 3.4
  4. זמינות כללית: 3.4
  5. מהירות תגובה: 3.1
  6. שביעות רצון כללית: 3.1
 6. באופן כללי קיים קשר חיובי ומובהק בין הציונים השונים. משמעות הממצא היא כי התחומים השונים קשורים זה בזה.
 7. מבין המשרדים אשר דורגו בידי יותר מ-5 עיתונאים, בולטים לחיוב הנהלת בתי המשפט (ציון שביעות רצון 4.6), המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי ומשרד החוץ (ציון שביעות רצון 3.8). המשרדים אשר נמצאים בתחתית הרשימה אלו משרד ראש הממשלה (ציון שביעות רצון 1.4) ומשרד החינוך (ציון שביעות רצון 1.9).
 8. נמצאו הבדלים מובהקים של עשרות אחוזים (24%-46%) בציוני התחומים השונים בין עיתונאים אשר דיווחו כי הפנו אותם לחוק חופש המידע שלא לצורך לבין אלו שלא.
 9. נמצאו פערים מובהקים בין עיתונאים שדיווחו כי הופעלה כלפיהם התנהגות לא ראויה לבין כאלו שלא הופעלה כלפיהם בתחומים הבאים: ציוני האמינות (פער של 27%), האדיבות (פער של 18%), בקיאות בחומר (פער של 15%) ובציון שביעות הרצון הכללי (פער של 21%). בכל המקרים הציונים שנתנו עיתונאים שדיווחו כי הופעלה כלפיהם התנהגות לא ראויה היו נמוכים מהציונים של אלו שדיווחו כי לא הופעלה כלפיהם התנהגות כזו.

 

הניתוחים הבאים מציגים את דירוג המשרדים אותם דירגו יותר מ-5 עיתונאים עבור כל אחד מהתחומים הנבדקים:

שביעות רצון כללית:

שם המשרד ציון ממוצע
1.                 הנהלת בתי המשפט 4.6
2.                 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 3.8
3.                 ביטוח לאומי 3.8
4.                 משרד החוץ 3.8
5.                 משרד המשפטים 3.6
6.                 משרד האוצר 3.4
ציון ממוצע לשביעות רצון כללית – 3.1
7.            משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 2.8
8.            דובר צה”ל 2.7
9.            משרד הבינוי 2.6
10.          משרד הבריאות 2.4
11.          משטרת ישראל 2.4
12.          משרד החינוך 1.9
13.          משרד ראש הממשלה 1.4

 

אדיבות ושירותיות:

שם המשרד ציון ממוצע
1.     לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 5.0
2.     הנהלת בתי המשפט 4.5
3.     משרד החוץ 4.2
4.     ביטוח לאומי 3.8
5.     משרד המשפטים 3.7
6.     דובר צה”ל 3.6
7.     משרד האוצר 3.5
8.     משרד הבינוי 3.4
ציון ממוצע לאדיבות ושירותיות – 3.3
9.              משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 2.9
10.            משטרת ישראל 2.4
11.            משרד הבריאות 2.3
12.            משרד החינוך 2.1
13.            משרד ראש הממשלה 2.0

 

 

 

אמינות:

שם המשרד ציון ממוצע
1.     לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 4.7
2.     הנהלת בתי המשפט 4.7
3.     משרד המשפטים 4.1
4.     משרד החוץ 4.0
5.     ביטוח לאומי 3.7
6.     משרד הבינוי 3.6
7.     משרד האוצר 3.4
ציון ממוצע לאמינות – 3.3
8.     משרד הבריאות 3.0
9.     משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 2.8
10.  משטרת ישראל 2.6
11.  דובר צה”ל 2.5
12.  משרד ראש הממשלה 2.2
13.  משרד החינוך 2.1

 

בקיאות בחומר:

שם המשרד ציון ממוצע
1.     לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 4.7
2.     הנהלת בתי המשפט 4.7
3.     משרד המשפטים 4.3
4.     משרד החוץ 4.2
5.     ביטוח לאומי 3.8
6.     משרד האוצר 3.7
ציון ממוצע לבקיעות בחומר – 3.4
7.     משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 3.1
8.     משרד הבינוי 3.0
9.     משרד הבריאות 2.8
10.   דובר צה”ל 2.6
11.   משטרת ישראל 2.5
12.   משרד ראש הממשלה 2.2
13.   משרד החינוך 2.0

 

 

 

זמינות כללית:

שם המשרד ציון ממוצע
1.      הנהלת בתי המשפט 4.5
2.      לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 4.2
3.      דובר צה”ל 4.1
4.      משרד המשפטים 4.0
5.      ביטוח לאומי 3.7
6.      משרד החוץ 3.6
7.      משרד האוצר 3.4
ציון ממוצע לזמינות כללית – 3.4
8.      משרד הבינוי 3.0
9.      משטרת ישראל 2.9
10.   משרד החינוך 2.9
11.   משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 2.9
12.   משרד הבריאות 2.5
13.  משרד ראש הממשלה 2.2

 

מהירות תגובה:

שם המשרד ציון ממוצע
1.      הנהלת בתי המשפט 4.4
2.      לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 4.2
3.      משרד המשפטים 3.7
4.      משרד החוץ 3.6
5.      ביטוח לאומי 3.5
6.      משרד האוצר 3.4
ציון ממוצע למהירות תגובה – 3.1
7.    דובר צה”ל 3.1
8.    משטרת ישראל 2.8
9.    משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 2.5
10.  משרד הבינוי 2.4
11.  משרד הבריאות 2.3
12.  משרד החינוך 2.1
13.  משרד ראש הממשלה 1.8

 

 

 

האם הפנו אותך לחוק חופש המידע שלא לצורך:

נושא*** ציון ממוצע משיבים שהופנו ציון ממוצע משיבים שלא הופנו הפער (%)
1.      מהירות תגובה 2.43 3.20 -24%
2.      זמינות כללית 2.43 3.51 -31%
3.      אמינות 1.86 3.46 -46%
4.      אדיבות ושירותיות 2.19 3.44 -36%
5.      בקיאות בחומר 1.95 3.53 -45%
6.      ציון שביעות רצון כללי 1.76 3.23 -46%

* P<0.05       ** P<0.01       *** P<0.001

*בסקלה של 1 (ציון גרוע מאוד) עד 5 (ציון טוב מאוד)

 

האם נתקלת בהתנהגות לא ראויה מול דוברות המשרד (כוחניות, איומים, חרמות, אלימות מילולית / פיזית)?

נושא*** נתקלו בהתנהגות לא ראויה לא נתקלו בהתנהגות לא ראויה הפער (%)
1.      מהירות תגובה 2.88 3.23 -11%
2.      זמינות כללית 3.27 3.49 -6%
3.      אמינות*** 2.61 3.58 -27%
4.      אדיבות ושירותיות** 2.85 3.49 -18%
5.      בקיאות בחומר* 3.00 3.54 -15%
6.      ציון שביעות רצון כללי** 2.56 3.23 -21%

* P<0.05       ** P<0.01       *** P<0.001

*בסקלה של 1 (ציון גרוע מאוד) עד 5 (ציון טוב מאוד)

 • תגובות: פנינו למשטרת ישראל, משרדי החינוך, רה”מ והבריאות – 4 הגופים שדורגו אחרונים – בבקשת תגובה לתוצאות הסקר. היחידים שהסכימו להגיב הם משרד הבריאות שמסרו: “ננסה להשתפר בעתיד”.
 • הערה לסיום: בשנה הבאה אנו מקווים להגדיל משמעותית את מספר העונים לסקר דרך שימוש בשיטות נוספות להגעה לכלל עיתונאי ישראל שמסקרים את המגזר הציבורי
 • לשאלון של סקר זה.
 • לתוצאות הסקרים שערך תומר אביטל בעבר.