שאלות ותשובות

מהו ארגון העיתונאים?

ארגון העיתונאים הוקם על ידי עיתונאים מכל כלי התקשורת, שהגיעו למסקנה שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם המשבר בתחום היא להקים איגוד ענפי במסגרת ההסתדרות, שידאג להגן על עיתונאים ועל מעמדם – תוך טיפול בסוגיות מקצועיות ואתיות לצד מאבק לשיפור תנאי ההעסקה והביטחון התעסוקתי.

אילו שירותים ארגון העיתונאים מספק?

הארגון מעניק לחבריו סיוע  – הן ברמה הפרטנית  והן ברמה הקיבוצית. כל חבר בארגון זכאי לליווי וייצוג משפטי ולייעוץ בנוגע לתנאי העסקה, פנסיה ונושאים מקצועיים. שירותים אלו יכולים לסייע מאוד בעיקר בעת משבר או בעת כניסה לעבודה בהתמודדות מול חתימה על חוזה חדש. הארגון גם מסייע לוועדים – החל משלב ההקמה – באמצעות שירותים אסטרטגיים, משפטיים ולוגיסטיים.

האיגוד ייצג את חבריו גם מול חברי הכנסת ומול הרגולטורים, במטרה לשמור על האינטרסים של המקצוע והעוסקים בו.

בנוסף, האיגוד יספק לחבריו השתלמויות מקצועיות ושירותי רווחה ותרבות.

האם המעסיק יכול לפגוע בי בגלל הצטרפות לאיגוד?

ההצטרפות לאיגוד היא קודם כל מהלך ענפי של שיפור מעמד העיתונאים ויצירת סולידריות ביניהם, ואין בו כל הכרזת מלחמה נגד המעסיקים. החוק מכיר בזכותם של עובדים להתאגד ואוסר על מעסיק לנקוט כל סנקציה ישירה או עקיפה נגד עובד בשל בחירתו להתאגד. למקרה שמעסיק יבחר לעבור על החוק, האיגוד ינקוט כל אמצעי אפשרי – משפטי או ארגוני – כדי להגן על העובד ועל מקום עבודתו.

מי מוביל את הארגון?

מייסדי הארגון פועלים כוועד פעולה זמני, עד אשר ייערכו בחירות למוסדות קבועים. הארגון יפעל כארגון דמוקרטי. שמות חברי ועד הפעולה מופיעים באתר.

מי יכול להיות חבר בארגון העיתונאים?

ארגון העיתונאים פתוח בפני כל העיתונאים ועובדי מערכות החדשות, בין אם הם שכירים או פרילנסרים: כתבים, עורכים, צלמים, מפיקים, תחקירנים, גרפיקאים וכוי. בימים אלה אנו מגבשים הגדרה רחבה למי הוא עיתונאי. חשוב להבהיר כי מכיוון שההסתדרות היא ארגון עובדים כללי, שירותי איגוד מקצועי יינתנו לכל עובד גם אם הוא עובד שאינו עיתונאי בהגדרתו. כלומר, כל עובד בכל כלי תקשורת מוזמן להצטרף וגם אם לא יוכר כעיתונאי הוא יקבל את כל השירותים בהסתדרות.

 מי יידע שהצטרפתי?

פרטי המצטרפים יישמרו בקפדנות ולא ייחשפו בפני המעסיק. כשהאיגוד יהפוך לארגון עובדים יציג ונידרש להוכיח יציגות, רק אז נחשוף את כוחנו (בפני המעסיק/ בא כוחו או בית הדין לעבודה).

במה באה לידי ביטוי עצמאותנו במשא ומתן מול המעסיקים?

הוסכם שאת המשא ומתן האיגוד ינהל בשיתוף עם הנציגויות המקומיות בכל אחד מכלי התקשורת, ללא כל מעורבות מלמעלה. עם זאת, יו״ר ההסתדרות התחייב שאם העובדים יבקשו ממנו להתערב כדי לגשר על פערים גדולים מול המעסיקים, הוא לא יהסס להפעיל את כובד משקלו.

האם חברות בהסתדרות לא תפגע בחופש הפעולה שלנו כעיתונאים? האם אין בכך בעיה אתית?

אין שום בעיה אתית מהותית עם חברות בהסתדרות, כמו שאין בעיה אתית עם אזרחות במדינה או עם חברות בקופת חולים. מן הסתם יש כל מיני נקודות חיכוך ואיתן נתמודד באמצעות העצמאות שמעוגנת בתקנון הארגון. בסופו של דבר, כרגע האיום הממשי על חופש העיתונות מגיע בעיקר מכיוון ההון והממשלה.

למה דווקא במסגרת ההסתדרות?

כדי להוות ארגון עובדים יציג, יש צורך להצטרף לארגון עובדים קיים. ההסתדרות היא ארגון העובדים הגדול והחזק ביותר במדינה ומייצגת 800 אלף עובדים. לפני כשנתיים הוקם בהסתדרות אגף חדש להתאגדות עובדים, שצירף עשרות אלפי עובדים. אנחנו מאמינים שנקבל מההסתדרות שירות טוב וגב חזק, שיתרמו לקידום מעמד העיתונות בישראל.

אם אני כבר חבר הסתדרות ?
בכל מקרה יש למלא טופס הצטרפות לאיגוד. לא תהיה גבייה כפולה של דמי חבר.

ומה אם תהיה שביתה כללית? האם גם העיתונאים יידרשו לשבות?

על פי ההסכמות עם ההסתדרות, העיתונאים יוחרגו משביתות כלליות. שביתה מיועדת כדי להשיג בין היתר אפקט תקשורתי, ולכן ההסתדרות לא תרצה שכלי התקשורת ישבתו, כי אז לא יהיה מי שיסקר את השביתה. כבר כיום ההסתדרות פוטרת את רשות השידור מלשבות בזמן שביתות כלליות.

כמה זה עולה לי?

עד שלא יוקם האיגוד על מוסדותיו ותקנותיו אף אחד מהמצטרפים לא ישלם דמי חבר.

דמי החבר לפרילנסרים ולעובדים שאינם מועסקים בהסכם קיבוצי יעמדו על 25 ₪ בחודש. שימו לב שבעת מילוי הטופס אין צורך למלא פרטים של אשראי או הוראת קבע.

במקומות שבהם נגיע להסכם קיבוצי, דמי החבר החודשיים יעמדו על 0.95% מהשכר עד לתקרה של 139.20 ₪ לחודש (מעודכן לינואר 2012), והם ייגבו באמצעת תלוש השכר. עד חתימה על הסכם כזה ישלמו העובדים ככל החברים באיגוד. חשוב לציין: עובד בהסכם קיבוצי נהנה משיפור תנאי ההעסקה שלו, ו חברו לעבודה הנהנה גם הוא מההסכם יחוייב לשלם 0.8% דמי טיפול. זאת כדי למנוע מצב של “רוכבי חינם” (free riders).

שאלות נוספות ניתן להוסיף בכל אחת מהפלטפורמות השונות שלנו ברשת ו/או לשלוח לדוא”ל: haitonaim@gmail.com