רוצים להשפיע? הגישו מועמדות לוועדות של ארגון העיתונאים

לאחר שביולי האחרון קיימנו בחירות לתפקיד היו”ר ול-101 נציגי הוועידה ובאוגוסט נבחרו 21 חברי המזכירות, אנחנו ממשיכים עכשיו לשלב הבא בביסוס הדמוקרטיה הפנימית בארגון העיתונאים.

לפני שבוע בחרה מזכירות הארגון מבין חבריה את יושבי הראש של הוועדות השונות וכעת הגיע הזמן לשבץ בהן חברי ארגון שמעוניינים להשפיע ולהיות מעורבים בהובלת הארגון ובהתוויית המדיניות.

אלה הוועדות שאליהן תוכלו להגיש מועמדות:

ועדת חברים (בראשות רן רזניק) אחראית על אישור חברותם של חברים חדשים ובדיקה שחברים קיימים אכן עומדים בדרישות התקנון.
ועדת יחסי עבודה (בראשות חגי מטר) אחראית על עיצוב הקו של הארגון בסוגיות הקשורות לתנאי ההעסקה בענף העיתונות.
ועדת חופש העיתונות (בראשות נעם ברקן ואבנר הופשטיין) אחראית על סוגיות של חופש עיתונות ואתיקה
ועדת מעמד העיתונאיות (בראשות הדר קנה)
הוועדה לקידום מעמד העיתונאים הערביים (בראשות יאסר עוקבי)
הוועדה ליחסים בינלאומיים (בראשות טל שניידר)
ועדת אירועים מקצועיים והשתלמויות (כרגע ללא יו”ר)
ועדת חברה ותרבות (כרגע ללא יו”ר) אחראית על הטבות ופעילויות חברה וספורט לחברי הארגון

אליהן מצטרפת גם ועדת הכספים (בראשות טל שורר) שעל פי תקנון הארגון יכולים להימנות עליה רק חברי מזכירות.

יושבי ראש הוועדות יקבלו את שמות המתנדבים, ירכיבו רשימות שיהיו כמה שיותר איכותיות ומגוונות ויביאו אותן לאישור מזכירות הארגון.
הגשת מועמדות מתבצעת אך ורק באמצעות השאלון שבקישור

בהצלחה ליושבי הראש החדשים.